ARABICA COFFEE HOUSE

100% Yerli & 100% Türk Markası - 100% Yerli & 100% Türk Markası - The proof ıs ın the cup! The proof ıs ın the cup!
0%
The Proof is in the Cup !

ARABICA ONLINE SHOP

ARABICA COFFEE ONLINE SHOP

Kalite Politikası

DDY GIDA olarak, tüm çalışanlarımızın da desteği ile sürekli iyileştirmeyi taahhüt ettiğimiz kalite politikamız şu şekildedir:

ü    Kahve üretimi ve satışı ile ilgili tüm etkinliklerimizi müşteri memnuniyeti, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı yürütüp müşteri ve çalışanların memnuniyetini ilkeli olarak yükselterek büyümeyi, sektörümüzde öncü otorite olmayı ve fark yaratmayı hedeflemek,

ü    Yasa ve mevzuatlara uyarak insan sağlığını ve gıda güvenilirliğini ön planda tutmak,

ü    İşletmemizde eğitimli personellerimiz tarafından özenle seçilen sağlıklı ve kaliteli ham maddelerimizi gıda güvenliğine uygun koşullarda üretmek ve depolamak,

ü    Müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ürünleri hijyenik ortamda üreterek müşterilerimize sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmayı, gıda güvenliği ile ilgili bilgileri gıda zinciri boyunca iletmeyi,  mevcut sistemin etkinliğini ve tanımlanan süreçlerin performanslarını sürekli gözden geçirmeyi, her türlü iyileştirme faaliyeti için gerekli kaynakları sağlamayı ve tüm bu faaliyetlerde iş güvenliği risk analizi yapmayı, iş kazalarının oluşmasını engellemeyi, İSG yönetim programlarını uygulamayı, denetleme ve sürekli iyileştirmeyi benimsemek ve amaç edinmek,

ü    Ürünlerimizi; Türk Gıda Kodeksi, Helal Kılavuzu, AB ve istenildiğinde ürünlerimizin kullanıldığı ülkelerin yerel yasal düzenlemelerine, müşterilerin helal gıda güvenliği isteklerine uygun, yüksek verimlilikle ve en ekonomik maliyetle üretmek,

ü    Ürünlerimizin hazırlanmasından tüketim aşamasına kadar geçen süreçlerde karşılaşılabilecek gıda güvenliği tehlikelerini önlemek ve yönetmek; tehlikelerin etkin ve dinamik kontrolünü sağlamak,

ü    Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, gıda güvenliğine aykırı ve bozucu tehlikelerden kaynaklanan riskleri minimize etmek,

ü    Çalışanlarımıza entegre yönetim sistemleri eğitimleri vererek çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, iyileştirme çalışmalarına etkin katılımlarını sağlamak,

ü    Tedarikçilerimizden tüketicilerimize kadar karşılaşılabilecek gıda güvenliği tehlikelerini önlemek ve yönetmek; uygulamaların kontrolünü ve sürekliliğini sağlamak,

ü    Bünyemizde çalıştırdığımız her personelin yapılan işe eksiksiz hâkim olmasını sağlamak; çevreye olan duyarlılığımızı, kalite ve sağlık kavramlarını ön planda tutmak,

ü    Çalışanlarımızın bilgi ve refah seviyesi ile birlikte misafir bilgi ve algısını da yükseltmek,

ü    Entegre yönetim sistemi ve yasal şartlara uyulması, sistemin ve şartların uygulanması, etkin kılınması ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

ü    Uzman personel kadromuz ile teknolojik gelişmeleri ve yasal mevzuatları yakından takip ederek her gün artan ve değişen müşteri taleplerini karşılamanın ötesine geçmek,

ü    Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğimizi taahhüt ederek mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

ü    Olumsuz çevre etkilerini azaltarak doğayı korumak, kaynakların bilinçli kullanımını sağlamak için gerekli önlemleri almak,

ü    İSG kural ve talimatlarına uyarak riskleri minimize etmek, kazaların oluşmasına engel olmak için gerekli önlemleri almak,

ü    İş yerlerimizde iş kazası ve meslek hastalığına yol açabilecek her türlü riski belirlemek ve bu riskler doğrultusunda önlem almak, tüm çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmek, kendilerine ve ailelerine ait gelecekte oluşabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları en aza indirgemek,

ü    Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmektir.

 

 

Yukarı Çık